Syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman – Paralympiakomitean visiona avoin ja yhdenvertainen, urheileva ja liikkuva Suomi

Paralympiakomitean visio ja strategia: Avoin ja yhdenvertainen, urheileva ja liikkuva Suomi. Metsän takaa nousevan auringon sisällä teksti: Menestys näyttää sinulta. Edessä urheilupuiston bocciakentällä, ratsastuskentällä, skeitti-/skuutti-/pyörätuoliradalla ja metsän ulkoilureitillä esitettynä strategiset painopisteet: Avaamme ovia liikunnan pariin. Rakennamme polkuja kohti menestystä. Autamme muita onnistumaan. Me teemme tämän yhdessä. Meidän äänemme kuuluu. Olemme paraurheilun ja soveltavan liikunnan asiantuntija.

Suomen Paralympiakomitean syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 aikana uudistetun strategian mukainen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Toiminnassa painotetaan kumppanuutta ja auttavan käden ojentamista liikunnan, urheilun ja yhteiskunnan verkostoille.

Paralympiakomitean strategiatyössä vuonna 2021 syntynyttä visiota tavoitellaan vuoden 2022 aikana etenkin tiiviillä kumppanuudella eri suomalaista liikuntaa ja urheilua kehittävien tahojen kanssa sekä auttamalla myös yhteiskunnallisia toimijoita edistämään yhteisiä tavoitteita.

- Tavoiteltaessa avointa ja yhdenvertaista, urheilevaa ja liikkuvaa Suomea voittava strategia on tiivis kumppanuus kaikkien tätä tavoitetta edistämään pystyvien kanssa. Tarjoamme apuamme ja tukeamme sekä edunvalvontatehtävämme mukaisesti myös neuvojamme liikunnan ja urheilun parissa sekä vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parissa työskenteleville, ja vaikutamme laajasti eri verkostoissa, korostaa Paralympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.

- Kun räätälöimme uusia toimintatapoja ja rakennamme yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa urheilun ja liikunnan kautta, meidän on ojennettava auttava kätemme niin lajiliitoille ja urheiluseuroille kuin esimerkiksi kunnille ja uusille hyvinvointialueille, jotka kaikki pystyvät osaltaan edistämään vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden entistä laajempaa pääsyä ensimmäiseksi liikunnan ja sitä kautta urheilun maailmaan, Rautio tarkensi kokousta avatessaan.

Strategian mukaisesti Paralympiakomitean toimintasuunnitelmana on avata ovia liikunnan ja urheilun pariin ja rakentaa polkuja kohti menestystä, auttaa muita onnistumaan, tuoda vammaisten ja tukea tarvitsevien henkilöiden ääntä kuuluviin sekä tuoda omaa paraurheilun ja soveltavan liikunnan asiantuntijuuttaan laajemmin esiin niin suomalaisen liikunnan ja urheilun kentän kuin yhteiskunnankin hyödynnettäväksi.

Syyskokouksessa jäsenistölle esiteltiin tarkemmat painopisteet sekä menossa olevat ja käynnistyvät hankkeet ja kampanjat kunkin strategisen painopisteen alla. Toimintasuunnitelma vahvistettiin kokouksessa yksimielisesti.

Muut päätökset: lisäys keväällä tehtyyn sääntömuutokseen kurinpidosta ja nimitykset uuteen kurinpitolautakuntaan

Syyskokouksessa vahvistettiin lisäksi hallituksen esitykset jäsenmaksujen sekä tilintarkastajille ja hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden suuruuden säilymisestä ennallaan vuonna 2022. Kokous hyväksyi myös Patentti- ja rekisterihallituksen pyytämän lisäyksen keväällä 2021 tehtyyn sääntömuutokseen sekä nimesi hallituksen esityksestä muutoksen edellyttämän uuden kurinpitolautakunnan.

Keväisessä sääntömuutoksessa sääntöihin lisättiin pykälä kurinpidon tarkemmasta sääntelystä yhdistyksen kokouksen hyväksymissä kurinpitomääräyksissä, mikä edellyttää, että kurinpitovaltaa käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema kurinpitolautakunta. Patentti- ja rekisterihallituksen pyynnöstä sääntömuutokseen hyväksyttiin seuraava lisäys:

Liiton jäsenet ja muut toimijat ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiton tai kansainvälisten liittojen antamia sääntöjä tai määräyksiä. Sama koskee yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita, hyvää urheiluhenkeä ja kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsääntöjä. Jäsenseuraan, muuhun toimijaan ja jäsenseuran jäseneen voidaan kohdistaa kurinpitosäännöstön mukaisia rangaistuksia edellä mainittujen sääntöjen ja periaatteiden rikkomisesta.

Syyskokouksessa vahvistettiin hallituksen esitys nimetä perustettavaan kurinpitolautakuntaan kolme jäsentä: Eeva Kaartinen, Kimmo Aalto sekä syyskokouksen puheenjohtajanakin toiminut Niko Jakobsson.

 

Paralympiakomitean syyskokous järjestettiin lauantaina 20.11.2021 Helsingissä. Tarkemmat tiedot, kokouksen esityslistan sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion löydät täältä.