Jäsenistöltä kiitosta Paralympiakomitean monipuolisesta toiminnasta vuoden 2021 aikana

Sari Rautio puhumassa mikrofoniin, taustallaan screenillä näkyvä WeThe15-kampanjan violetti väri ja Paralympiakomitean slogan Menestys näyttää sinulta.

Suomen Paralympiakomitean sääntömääräisessä kevätkokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päätettiin asettaa viisihenkinen ehdollepanotoimikunta pohtimaan sopivia henkilöitä syksyllä valittavien kolmen vaihtuvan hallituksenjäsenen paikoille.

Paralympiakomitean sääntömääräisessä kevätkokouksessa esiteltiin Helsingin Töölöön ja etäyhteyksien päähän kokoontuneelle jäsenistölle edellisen vuoden toimintakertomusta ja palattiin vuoden 2021 aikana paraurheilun ja soveltavan liikunnan eri alueilla toteutettuun monipuoliseen toimintaan.

Anni Täckmanin puheenjohtamassa kokouksessa jäsenistöltä saatiin kiitosta hienosta työstä ja siitä, kuinka monipuolinen ja vastuullinen toimintakokonaisuus on onnistuttu toteuttamaan myös toisen pandemiavuoden aikana. Paralympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Sari Rautio oli niin ikään tyytyväinen sekä vuoden 2021 että sen jälkeisiinkin aikaansaannoksiin.

- Haluan julkisesti ja virallisesti kiittää kaikkia lukuisia vapaaehtoisia sekä Paralympiakomitean henkilöstöä ja niin kutsuttua palkkajohtoa kaikista hienoista onnistumisista, esimerkiksi tapahtumista, joita olemme saaneet järjestettyä. Nyt viimeisimpänä esimerkkinä monesti siirtynyt ja paljon työtä vaatinut Liikuntamaa-kokeilutapahtuma Apuvälinemessuilla toukokuussa, Rautio kiitti.

Vuoden 2021 puolella valmistelluista ja aloitetuista uusista kehitysaskelista Paralympiakomitean työntekijät Aija Saari, Katja Saarinen ja Timo Mäkynen kävivät esittelemässä muun muassa lasten ja nuorten toiminnan uudistusta entisestä Sporttiklubista nykyiseen Paranuorten kokonaisuuteen, elokuussa lanseerattua Paralympiarahastoa ja siitä tehtyä ensimmäistä stipendijakoa sekä alkanutta omiin lajiliittovastuisiin liittyvää kehitystyötä.

- Jotta pystymme olemaan aidosti relevantti tekijä lajiliittotyössä integraatiolajien osalta, meidän on kehityttävä itse lajiliittona omille vastuulajeillemme. Olemme lähteneet avaamaan yhdessä yhdeksän vastuulajimme kanssa sitä, kuinka voimme olla parempi lajiliitto ja kuinka teemme lajiliittotyötä mahdollisimman avoimesti niin, että myös kenttä tietää, miksi esimerkiksi resurssit ohjautuvat minne ohjautuvat, kehittämispäällikkö Katja Saarinen kuvasi.

Paralympiakomitean pääsihteeri Riikka Juntunen avasi lisäksi urheilun ja liikunnan tukitoimintojen puolella vuonna 2021 tapahtunutta toimintaa, kuten yhteensä yli 77 000 euron arvosta myönnettyjä Ahos-apurahoja sekä päätöstä investoida 100 000 euroa jo yli 20-vuotiaan, Paralympiakomitean alaisen SOLIAn eli Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan uudistamiseen.

Juntunen esitteli jäsenistölle myös tilinpäätöksen, joka vuoden 2021 osalta jäi alijäämäiseksi isolta osin juuri SOLIAn uusiin välinehankintoihin käytännössä tehdyn investoinnin sekä Paralympiarahastoon alkupääomaksi sijoitetun 200 000 euron summan vuoksi. Kokous myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilinpäätöksen osalta ja hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman yksimielisesti.

Kysymyksiä jäsenten keskuudesta nousi kokouksessa vain mahdollisuuksista edistää keilailun saamista paralympialajien joukkoon. Tässä työssä merkittävimmässä asemassa on kansainvälinen lajiliitto IBF (International Bowling Federation, entinen World Bowling), ja Suomen Paralympiakomitealla on käytettävissään yksi ääni, jos asia tulevaisuudessa Kansainväliselle Paralympiakomitealle IPC:lle esitellään. Laji olisi ensin saatava myös olympiaohjelmaan, jotta se voidaan ottaa mukaan paralympiaohjelmaan.

Ehdollepanotoimikunta pohtimaan valintoja vaihtuvien hallituksenjäsenten paikoille

Paralympiakomitean seitsenhenkisestä hallituksesta ovat syksyllä 2022 erovuorossa vain kaksivuotiselle kaudelle aiemmin valitut kolme jäsentä: varapuheenjohtaja Päivi Tolppanen sekä hallituksenjäsenet Paavo Koskenkorva ja Kimmo Oila. Lopuilla neljällä jäsenellä – puheenjohtaja Sari Rautiolla, Pia Julinilla, Jani Peltopurolla sekä Riikka Pyyköllä yhteensä nelivuotinen kausi päättyy vasta vuonna 2024.

Kevätkokouksessa ehdotettiin jäsenistölle, että sopivat uudet ehdokkaat hallitukseen etisvään ehdollepanotoimikuntaan nimitettäisiin kehitysvammaisten toiminnan tunteva Leena Jokipakka, näkövammaisten toiminnan tunteva Markku Möttönen, muun muassa nykyistä Suomen Paralympiakomiteaa edeltäneiden Vammaisurheilu ja -liikunta Vau ry:n sekä Suomen Invalidien urheiluliiton SIU:n puheenjohtajana meritoitunut Pekka Hätinen, elinsiirrokkaiden urheilutoiminnan tunteva Harri Lammi sekä pitkän linjan lajiliitto- ja seura-asiantuntija Sirpa Korkatti.

Kokous hyväksyi ehdotetut henkilöt nimitettäväksi toimikuntaan. Ehdollepanotoimikunnan jäsenet eivät itse tule olemaan käytettävissä hallituksessa syksyllä avoimina oleviin tehtäviin.

 

Paralympiakomitean kevätkokous järjestettiin lauantaina 21.5.2022 Helsingissä. Tarkemmat tiedot, kokouksen esityslistan sekä vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen löydät täältä.